Home » Repertoire » Housle sólo » Repertoár » Klasika » Dvořák, Antonín: Largo

Dvořák, Antonín: Largo


Druhá věta ze Symfonie č.9 e moll op. 95, zvaná též „Novosvětská“ či „Z Nového světa“ (From the New World), je nejen nejvýznamnější autorovo dílo tohoto typu. Lze ji zařadit nejen k absolutní špičce hudebního romantismu, ale též k nejlepším dílům světové symfonické tvorby všech dob. Neil Armstrong vzal její nahrávku na Měsíc, když tam v roce 1969 poprvé přistála kosmická loď Apollo 11.